امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
تماس با ما
 
 

 
 

تلفن ها: 

 05138437421

05138420305

 
 

 

ایمیل:

mumsedc(AT)mums.ac.ir

 
 

نشانی دبیرخانه:

مشهد، خ دانشگاه، سازمان مرکزی(قرشي)، معاونت آموزشي دانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری