شیوه نامه داوری

تجلیل و تکریم اساتید عرصه آمـوزش پزشـکی

نحوه ارسال فرآیند

ارسال خلاصه فرآيندهای آموزشی

آیین نامه جشنواره

هدف معرفی و تجليل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری

IMAGE نتایج جشنواره97-98
چهارشنبه, 21 فروردين 1398
نتایج دوازدهمین جشنواره شهیدمطهری ادامه مطلب ...
IMAGE فراخوان تقدیر از پژوهشگران برتر فعال در زمینه آموزش پزشکی
یکشنبه, 19 فروردين 1397
  مرکز ملی تحقیقات راهبردی در صدد است در چارچوب برگزاری نوزدهمین همایش آموزش... ادامه مطلب ...