کارگاه های جشنواره
 
 

عنوان کارگاه

 

تاریخ برگزاری

 

ساعت   نام دانشکده برگزار کننده   ارائه دهنده  

محل برگزاری

 

 نحوه ثبت نام

 

 

آموزش الکترونیکی

 

پنج شنبه 1397/02/20

 

08-10

تغییر ساعت

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار(دکتر منصوره فیض آبادی)

 

سایت دانشکده پرستاری

 

لینک ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوآوری در آموزش پزشکی

 

پنج شنبه 1397/02/20

 

17-19

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(دکتر عابدی، دکتر صائبی پور و همکاران)

 

سالن جرجانی دانشکده پرستاری

 

لینک ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد رویکردهای پژوهش کیفی در ارتقای اموزش

 

یکشنبه 1397/02/16

 

12-14

 

دانشکده بهداشت

 

دکتر علی تقی پور

 

دانشکده بهداشت

 

 لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه به دفتر EDO دانشکده مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میکرویادگیری   دوشنبه 1397/02/17   10-12   دانشکده داروسازی   دکتر عمادزاده و همکاران   دانشکده داروسازی     لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه به دفتر EDO دانشکده مراجعه نمایید.  
                             
  طراحی آزمونهای الکترونیکی   دوشنبه 1397/02/17   09-10   دانشکده پیراپزشکی   دکتر اسدی و همکاران   دانشکده پیراپزشکی   لطفا جهت ثبت نام در کارگاه ، حداکثر تا تاریخ پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397، با شماره 05138846711 داخلی 327 (خانم مومن) تماس بگیرید.   
                             
  دانش پژوهی آموزشی: فلسفه، مفهوم، ارزشیابی   دوشنبه 1397/02/17   10-12   دانشکده دندانپزشکی   دکتر مکارم   دانشکده دندانپزشکی     لطفاً جهت ثبت نام در کارگاه به دفتر EDO دانشکده مراجعه نمایید.