جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

 
کمیته های جشنواره
 
 


رییس جشنواره: دکتر محمدرضا دارابی

دبیر جشنواره: دکتر محمد اعتضاد رضوی

دبیر علمی جشنواره: دکتر جواد سرآبادانی

دبیر اجرایی جشنواره: دکتر رضا پروانه


 
 

اعضای کمیته علمی

 
   

♦ جناب آقای دکتر فرشید عابدی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر رضا گنجی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر محمدرضا شگرف نخعی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

جناب آقای دکتر مجتبی کیان مهر معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

جناب آقای دکتر حسن اژدری زرمهری معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

جناب آقای دکتر جواد سرآبادانی مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر رضا پروانه معاون محترم اجرایی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

جناب آقای دکتر علیرضا خویی رئیس محترم دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر عباس مکارم، مدیر محترم گروه آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر مهدی یوسفی رئیس محترم دانشکده طب ایرانی و مکمل

سرکار خانم دکتر ملیحه دادگرمقدم مدیر محترم گروه توسعه آموزش دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور، معاون  محترم آموزشی دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر حسین نگهبان سیوکی، معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم دکتر زهرا سادات منظری، معاون  محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

جناب آقای دکتر حسین کریمی مونقی، مسوول محترم EDO دانشکده پرستاری

سرکار خانم دکتر مریم امیرچقماقی مسوول محترم EDO دانشکده دندانپزشکی

سرکار خانم دکتر شیوا گل محمدزاده مسوول محترم EDO دانشکده داروسازی


 
 

اعضای کمیته اجرایی

 
 

سرکار خانمها :

فاطمه پوراسماعیل، فاطمه باقری، سمیه ناطقی، تکتم عرفانی، وحیده ذوالفقاری، الهام سالاری نسب، معصومه محمدحسین زاده، نصرت سادات کمالی و بهجت ظریف

جناب آقایان :

دکتر سعید شاهین فر، دکتر محمدرضا قنبرزاده، دکتر هومان شفاعی، دکترعبدالرسول رنگرزی، حسنعلی زاهد مقدم، حسینعلی نامدار، محمد علی فرشچی، روح اله مهرابیان، احمد عبدالهی، سیدجواد نظری هاشمی و حمید مهرآبادی