جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

 

جشنواره دانشگاهی شهيدمطهري(با امتیاز فرهنگی)

دانلود کتاب یادمان استاد(نکوداشت اعضای هیات علمی بازنشسته و ارتقا، یافته دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395)

فرآیندهای برتر جشنواره شهیدمطهری 1396

 

ردیف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ

ساعت

1

مدیریت استعدادها

دانشجویان و اساتید

14/02/96

10-8

2

معرفی حوزه علمی جدید و بین رشته ای علوم اعصاب آموزشی

اساتید و دست اندرکاران آموزش

14/02/96

12-10

لینک ثبت نام در کارگاه ها

حیطه های ششگانه
1-  تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی
2-  یاددهی و یادگیری
3-  ارزشیابی آموزشی(دانشجو، هیات علمی و برنامه)
4-  مدیریت و رهبری آموزشی
5-  یادگیری الکترونیکی
6-  طراحی و تولید محصولات آموزشی

 

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه 1396، همزمان با هفته آموزش