جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری


مراسم اختتاميه جشنواره شهيدمطهري

با حضور وزير محترم بهداشت

زمان: پنج شنبه 95/02/16 از ساعت 20 الي 22

مكان: تالار ابن سينا

داراي امتياز فرهنگي

ثبت نام در كارگاه طراحي و تدوين فرآيند آموزشي

برنامه جشنواره شهيدمطهري

اعلام نتايج داوري فرايندهاي برگزيده جشنواره شهيدمطهري


حیطه های ششگانه
1-  تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی
2-  روشها و تکنیک های آموزشی
3-  سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی
4-  مرجعیت ، رهبری  و مدیریت آموزشی
5-  مشاوره و راهنمائی و فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی
6-  محصولات آموزشی


 

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه 1395، همزمان با هفته آموزش

مهلت ارسال فرایندها: مهلت ارسال به اتمام رسيده است.

فرمت و نحوه ارسال فرایندها