جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

اعلام زمان برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری

نظر به اهمیت جایگاه آموزش و مقام استاد ضمن تاکید بر مشارکت و حضور تمامی اساتید گرانقدر دانشگاه در برنامه های هفته آموزش و جشنواره شهید مطهری، کمیته علمی جشنواره جهت تنظیم قبلی متناسب برنامه گروههای مختلف  آموزشی تاریخ برگزاری جشنواره را مشخص نمود.

دکتر رضا پروانه دبیر اجرایی جشنواره آموزشی شهید مطهری تاریخ برگزاری هفته آموزش و زمان جشنواره را از 12 (شنبه)  الی 17 (پنج شنبه) اردیبهشت ماه 1394 اعلام و اضافه نمود برنامه اختتامیه جشنواره دانشگاهی در روز  17/2/1394 برگزار خواهد شد.