جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

اعضاي كميته اجرايي جشنواره شهيدمطهري

جناب آقای دکتر سعید شاهین فر
جناب آقای دکتر محمدرضا قنبرزاده
جناب آقای دکتر هومان شفاعی
جناب آقای عبدالرسول رنگرزی
جناب آقای حسنعلی زاهد مقدم
جناب آقای محمود نوروزی
جناب آقای حسینعلی نامدار
جناب آقای محمد علی فرشچی
جناب آقای روح اله مهرابیان
جناب آقای محمد جواد رومینا
جناب آقای احمد عبدالهی
جناب آقای سیدجواد نظری هاشمی 
جناب آقای حمید مهرآبادی
سرکار خانم فاطمه پوراسماعیل
سرکار خانم فاطمه باقری
سرکار خانم سمیه ناطقی
سرکار خانم تکتم عرفانی
سرکار خانم وحیده ذوالفقاری
سرکار خانم الهام سالاری نسب
سرکار خانم معصومه محمدحسین زاده 
سرکار خانم رویا وطن خواه
سرکار خانم سمیه رجب زاده