جشنواره دانشگاهی شهیدمطهری

 
  اخبار جشنواره شهیدمطهری
IMAGE
فراخوان تقدیر از پژوهشگران برتر فعال در زمینه آموزش پزشکی
  مرکز ملی تحقیقات راهبردی در صدد است در چارچوب برگزاری نوزدهمین همایش آموزش پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری از پژوهشگران برتر فعال در زمینه آموزش پزشکی تقدیر به عمل آورد. در این راستا لطفاً اطلاعات مرتبط با مقالات منتشر شده در سال های 2017 و 2018(مقالات منتشر شده به... ادامه مطلب...
IMAGE
نتایج جشنواره97-98
نتایج دوازدهمین جشنواره شهیدمطهری ادامه مطلب...

 

         
راهنمای حیطه های جشنواره  

 نحوه ارسال فرآیند

  دانلود کتابچه فرایندهای  دوازدهمین جشنواره
 
 
            
               
          
شیوه نامه داوری   آیین نامه جشنواره   جشنواره های قبل   
            
               
           
   تماس با ما   نامه فراخوان جشنواره